SQL på svenska


ISK vs aktiedepå!

Här kan du testa att räkna om ISK eller aktiedepå är bäst för dig.

Så här ska du använda alla fälten. Alla siffror ska använda . (punkt) som decimalseparator, alltså inte , (komma) som vanligt i sverige. Ange bara siffror, aldrig några tecken eller bokstäver. (Om procent efterfrågas så anger du siffran, inget '%' eller 'procent')

1 - Ange vilken din förväntade årliga avkastning är, 7% per år är rimligt för en indexfond. Desto mer räntefonder du har desto lägre. Var försiktig med att uppskatta för hög avkastning, eftersom du då riskerar att få felaktigt uträknande. (Högre avkastning gynnar ISK.)

2 - Ange hur mycket du har i din aktiedepå idag. Använd hela kronor och totalbeloppet för samtliga fonder du funderar på att sälja av och flytta till ISK. (Tänker du starta ett nytt sparande så ska du skriva in 0 här. Får inte vara ett negativt belopp.)

3 - Ange hur stor endel av beloppet på aktiedepån som är avkastning, omräknat till procent. Alltså, om du har 80 000 på din aktiedepå och 20 000 är avkastning så är svaret 25. (Får inte vara ett negativt belopp. Får max vara 100%.)

4 - Om du tänker månadsspara, ange hur mycket du tänker spara varje månad. Anges i hela kronor. (Får inte vara ett negativt belopp.)

5 - Om du tänker ha några rena aktier på ditt ISK, ange hur hög direktavkastning du förväntar dig på hela portföljen. Ange i procent.

6 - Ange den förväntade skatten på ISK-kontot, 2020 var den 0.375%. (Får max vara 100%.)

7 - Ange den förväntade skatten på en aktiedepå när man säljer något med vinst, normalt 30% idag. (Får max vara 100%.)

8 - Ange den förväntade fondskatten för att ha en fond i en aktiedepå, den är idag 0.12%. (Får max vara 100%.)

9 - Om du tänker jämföra fonder bör du ta höjd för fondskatten, om du ska jämföra aktier så bör du inte kryssa i denna.

10 - Om det finns en övre gräns för beskattning på en aktiedepå, ange i procent vinstandelen när man kan börja schablonbeskatta aktiedepån. (Idag behöver man inte betala skatt på mer än 80% av en aktiedepå även om mer än 80% ugörs av vinst.)Är det något så kan du kontakta mig via info@erikdahlen.se, exempelvis om du hittar en bug på sidan.