Politik

Erik Dahlén


Här kan du läsa om vilka frågor jag driver i Lunds kommun.

En lokal fråga som jag ängar mycket tid åt är hur man ska få budgeten att gå ihop framöver. Lund har för tillfället en ständig utgiftsökning och en inkomstsänkning, denna fråga måste vi politiker snarast ta oss an för att Lund inte ska hamna i en ohållbar situation i framtiden.

Ännu en gång har Lunds kommunalpolitiker tänkt helt fel. Det är fel och dåligt att kommunen har fått för sig att AFB ska behöva bekosta ett utomhusgym. Jag anser att de självklart ska få lov att bygga bostäder utan att finansiera saker som står på enskilda politikers önskelistor. Det Lund behöver är fler billiga bostäder till grupper som studenter, inte färre och dyrare. (Vilket resultatet kommer bli om kommunen lyckas tvinga AFB att finansiera olika projekt.)

En viktig fråga Lund står inför just nu är om kommunen ska bygga ännu en tågstation eller inte. Planen är att ha en pågatågsstation ute vid klostergården, vilket ligger enbart 5-8 minuter på cykel iväg från nuvarande centralstation. Personligen tycker jag det låter enormt onödigt att bygga ännu en tågstation, Lund är en på tok för liten stad för det. Jag förespråkar att man ska spara dessa miljoner i skattepengar och använda dem åt nödvändigare saker. Exempelvis kan man unvika att höja skatten. Det kommer jag att jobba för.

Jag har nu lagt ett eget förslag till översiktsplanen för västra Lund, det som även är känt som "Översiktsplan Öresundsvägen". Förslaget är lagt så nära det ursprungliga som möjligt för att öka sannolikheten att det ska gå igenom, hade jag fått bestämma helt och hållet själv hade man skrotat hela förslaget och börjat om från början. Men i politik måste man kompromissa om man vill få igenom någonting. Förslaget går ut på att rädda åkermark och skapa fler attraktiva lägenheter i centrala Lund. Förslaget kan laddas ner nedan:

Här kan du läsa om vilka frågor jag driver på nationell nivå.

500-kronorsreformen!


Jag har funderat över vad som är viktigt för att fortsätta skapa jobb och tillväxt i Sverige. Motorn i den svenska ekonomin är idag konsumtionen, och därigenom skulle man kunna stärka ekonomin genom att stärka svenskarnas köpkraft.


Ett enkelt sätt att öka svenskarnas köpkraft är att minska inkomstskatten för breda inkomstgrupper, vilket kommer möjliggöra att allt fler har mer pengar i plånboken som de kan använda för att konsumera. Det är självklart inte säkert att svenska folket kommer konsumera mer om skatten sänks, de skulle lika väl kunna spara mer eller amortera på lån eller donera pengarna till välgörenhet. Men troligen kommer många öka sin komsumtion.


Mitt förslag är att ge alla personer som försörjer sig själv 500 kronor i skatteavdrag per månad. Det skulle ge de absolut flesta i Sverige mer pengar att konsumera för. Och de grupper som har lägre löner skulle märka en markant ökning av inkomsten efter skatt. Detta skulle även gälla personer som får pension och a-kassa då deras inkomster är skattepliktiga. Jag är övertygad om att detta skulle få många att öka sin konsumtion och därigenom skulle fler jobb skapas. Förslaget skulle även göra att det blir mer attraktivt att försörja sig själv än att leva på bidrag, något som eventuellt också skulle skapa fler jobb.


Reformen skulle kosta uppskattningsvis mellan 35 och 40 miljarder kronor varje år. Dessa pengarna skulle man kunna ta in dels genom effektiviseringar inom några statliga verksamheter och dels genom ökad skatt på utsläpp och miljöfarliga ämnen.

Efter lyssnat på vår överbefälhavare och ställt nån fråga har jag kommit fram till att vi är eftersatta i arbetet kring skyddet av våra databaser. Detta skydd kräver flera åtgärder, var av de flesta är rent tekniska och svårt att gå in på i detalj. Men vårt direktiv till försvarsmakten borde vara tydligt, det är försvarsmakten som är ansvariga för att skydda oss mot cyberkrigsföring.


Ett annat område där det lät som att vi totalt saknade plan för var förstörandet av databaserna. Vi i Sverige har en lång rad databaser med känsliga uppgifter och dessa skulle lätt kunna missbrukas av en ockupationsmakt. Exempelvis skulle datalagringsdirektivet som lagrar alla mobiltelefoners position kunna säga vem som går till synagogan och vill man fängsla judar är det bara att tömma teleoperatörernas databaser och sen åker man hämtar dem då de har en GPS (mobilen) på sig. Vill de istället identifiera homosexuella kan de bara tömma facebooks databas med relationsstatusar för att hitta vem som är tillsammans med en samkönad. Vill man veta vem som kan starta en motståndsrörelse kan man bara hämta personalregister från polisen, hemvärnet och försvarsmakten.


Mitt förslag är att försvarsmakten borde ha en plan för att förstöra dessa databaserna ifall vi skulle utsättas för en ockupation. Jag är ingen expert men misstänker att det bästa sättet vore att spränga serverhallarna.

Jag läste nyligen om ett mycket intressant förslag, att sälja öresundsbron för att ha råd att bygga en ny fast förbindelse mellan Skåne och Danmark. Förslaget borde noggrant undersökas.

Jag hittade nyss något av det mest dumma jag har hört talas om på länge. Det finns tydligen skånska vingårdar som har hittat ett sätt att gå runt lagen som förbjuder dem att sälja sitt vin till sina kunder. De fraktar vinet till Danmark för att sen frakta det tillbaka till Sverige. Snacka om slöseri på resurser! Jag tycker att svenska vingårdar borde få lov att sälja sitt vin till deras kunder. (Nej, det kommer inte göra det enklare att konsumera alkohol i Sverige, enbart minska transporterna. Det kommer vara betydligt enklare att köpa vin på systemet jämfört med att köpa det på respektive vingård.)

Min ideologi

Jag har hört att det viktigaste för en politiker är tydliga sakfrågor snarare flummiga ideologier, och det stämmer säkert. Men jag vill ändå försvara tanken att politik bör stå på en ideologisk grund, och den absolut viktigaste orsaken till det är att det finns så många sakfrågor som inte hamnar i debatten som politikerna ändå måste ta ställning till. Vill man kunna förutse vad de folkvalda kommer rösta på även i dessa frågor måste man känna till deras ideologi.

Om jag ska sammanfatta min ideologi så är jag en byråkratliberal. Det innebär att mitt viktigaste fokus inte ligger på att sänka alla skatter, vilket det gör för de flesta liberala, utan det handlar om att minska regler och annan detaljstyrning över folks liv. Jag litar på att de flesta människor är goda och att man kan ge folk mer makt utan att de skulle utnyttja det. Dessutom tror jag att skurkar ändå struntar i lagarna så de hämmar huvudsakligen hederliga männsikor.


När det kommer till skatter så anser jag att det är fel att skatten är så himla hög på arbeta och så låg på kapitalvinster. Skulle jag få som jag vill så skulle det vara tvärt om, allt lägre skatt på arbete!

Något som du tycker att jag borde driva? Har jag missat något viktigt som händer eller är på väg att hända? Hör gärna av dig så kommer jag att undersöka saken och återkomma med min ståndpunkt. info@erikdahlen.se